Pojam:

NEIONIZIRAJUĆE ZRAČENJE

Neionizirajuće zračenje (engl. Non-ionising radiation). Kod elektromagnetskih valova razlikujemo ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. Pojam zračenja se odnosi na frekvenciju elektromagnetskog vala. Ionizirajuće zračenje (ono na jako visokim frekvencijama koje ne rabimo za bežičnu komunikaciju) posjeduje dovoljnu energiju (kvantnu energiju) za ionizaciju molekula u ljudskom organizmu te može doći do oštećenja stanica i nasljednih informacija sadržanih u kromosomima (što, naravno, ovisi o razini izloženosti).

Na frekvencijama koje rabimo u bežičnim komunikacijama energijski su kvanti puno, puno manji (više od milijun puta) pa se smatra da nema ionizirajućeg efekta. Zato se takvo zračenje naziva neionizirajućim.

Komentari
5G POJMOVNIK

Naučite sve bitne pojmove vezane za 5G tehnologiju

Najtraženiji pojmovi: 5G NSA, Internet stvari, Latencija, Čvor gNB

Podržava