Pravila privatnosti

Autor: Porilook Solution
event 20.01.2021.

PRAVILA I POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI Ova pravila su objavljena 22.03.2021. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Markoja d.o.o. prikuplja, obrađuje i pohranjuje prilikom posjeta internet stranice www.5G.hr. Obrada osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju i pohranjuju nakon posjeta internet stranici temelji se uvijek na propisanim pravnim osnovama, sve sukladno važećim propisima Republike […]

PRAVILA I POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Ova pravila su objavljena 22.03.2021.

Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Markoja d.o.o. prikuplja, obrađuje i pohranjuje prilikom posjeta internet stranice www.5G.hr. Obrada osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju i pohranjuju nakon posjeta internet stranici temelji se uvijek na propisanim pravnim osnovama, sve sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i EU. U svakom pojedinom slučaju kada obrađujemo vaše osobne podatke dat ćemo vam obavijest kako o pravnoj osnovi na kojoj u tom slučaju obrađujemo iste tako i o vašim pravima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je : Markoja d.o.o.

Kontakt službenika za zaštitu podataka: zop@markoja.hr

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji vas identificiraju ili mogu identificirati (poput imena, spola, adrese, e-maila, IP adrese, poštanske adrese i dr.). Markoja d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke u slučaju kada ste nam ih učinili dostupnima (npr. prilikom davanja privole), kada je to nužno da bismo ispunili neku obvezu koja proizlazi iz važećih propisa ili ugovora ili na temelju legitimnog interesa.

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Markoja d.o.o. koristit će vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferencija, dostave općih i individualiziranih ponuda te u svrhu optimizacije korisničkog iskustva i osobne analize sadržaja, sve s ciljem da vam se omogući pristup posebnim i očekivanim informacijama te za potrebe komunikacije s vama. Obavještavamo vas da je moguće da vaše osobne podatke učinimo dostupnima i našim klijentima te partnerima, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni te s kojom vas upoznajemo u ovoj Politici zaštite privatnosti. Također, Markoja d.o.o. savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina.

Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naša internet stranica koju posjećujete koristi kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice www.5G.hr

Sigurnost

Markoja d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i/ ili nezakonite obrade.
Naši zaposlenici obvezni su poštivati povjerljivost vaših podataka i pridržavati se općih akata Markoja d.o.o. Također, Markoja d.o.o. koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost vaših osobnih podataka.

Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 (tri) godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja s proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim Markoja d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite na e-mail: zop@markoja.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.
Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti na e-mail adresu: zop@markoja.hr u pisanom ili elektroničkom obliku ili usmenim putem. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.
Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od Markoja d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na zop@markoja.hr

Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa internet stranicama Markoja d.o.o.. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i Markoja d.o.o., dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

Veze s drugim stranicama

Ova izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina Markoja d.o.o. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova izjava o zaštiti privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice Markoja d.o.o., molimo Vas da se upoznate s izjavama o politici zaštite privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike zaštite privatnosti bit će objavljena uz ovu izjavu o zaštiti privatnosti, na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: zop@markoja.hr

Podržava