Pojam:

FREKVENCIJA

Frekvencija (engl. frequency) je osnovno svojstvo elektromagnetskog vala kojim prenosimo podatke (komuniciramo). Broj brijegova ili dolova vala, nastalih u određenom vremenu, naziva se frekvencija vala i obrnuta je od periode. Valnu duljinu i frekvenciju povezuje brzina širenja vala, odnosno ona je jednaka njihovom umnošku. Dakle, ako val ima jako visoku frekvenciju onda ima kratku valnu duljinu i obrnuto.

Komentari
5G POJMOVNIK

Naučite sve bitne pojmove vezane za 5G tehnologiju

Najtraženiji pojmovi: 5G NSA, Internet stvari, Latencija, Čvor gNB

Podržava