Uvjeti korištenja

Autor: Porilook Solution
event 20.01.2021.

Ovi uvjeti korištenja objavljeni su 22.03.2021. na www.5G.HR I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.5G.hr (dalje u tekstu: “web servis”) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audio i video sadržaj), softvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja […]

Ovi uvjeti korištenja objavljeni su 22.03.2021. na www.5G.HR

I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

 1. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.5G.hr (dalje u tekstu: “web servis”) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audio i video sadržaj), softvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: “Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.
 2. Markoja d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svakom trenu, uključivo i pristup web servisu Markoja d.o.o., pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.
 3. Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
 4. Ovi Opći uvjeti korištenja su važeći od trenutka njihove objave. Markoja d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE

 1. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
 2. Sadržaj, vizualni identitet i softver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Markoja d.o.o. Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, gospodarskim ili vjerskim pitanjima objavljenim u elektroničkoj publikaciji osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima:
  • Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 700 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja.
  • U slučaju prijenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst:
  • Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.
  • Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog nakladnika predstavljao prvu obradu teme.
 3. Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.
 4. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležmim sudovima.
 5. Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Markoja d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

 1. Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio Markoja d.o.o. podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane Markoja d.o.o. na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. “RSS feed” a sve u skladu s ovim Uvjetima.
 2. Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika Markoja d.o.o. kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude Markoja d.o.o., a za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom a u korist Markoja d.o.o.
 3. Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe Markoja d.o.o.), a kao i svaka dostava Markoja d.o.o. određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude Markoja d.o.o. Ponuda Markoja d.o.o., a odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi Markoja d.o.o.-u ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a Markoja d.o.o. u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem “streaminga, “downloadinga”, “broadcasta”, “thumbnaila” ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i Markoja d.o.o. sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.
 4. Markoja d.o.o. će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.
 5. Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja Markoja d.o.o. te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja MArkoja d.o.o. stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Markoja d.o.o. koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Markoja d.o.o. predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.
 6. Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web servisa, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web servis, te nije dopušteno:

Pravila komentiranja
Svim korisnicima portala www.5G.hr strogo je zabranjeno:
• Prijetiti drugim korisnicima, novinarima, administratorima ili subjektima članaka, a što može rezultirati i kaznenom prijavom
• Iznošenje uvreda ili vrijeđanje bilo koje osobe ili skupine na temelju nacionalne, rasne, spolne, vjerske ili druge pripadnosti te govor mržnje i propagiranje nasilja
• Prikupljanje, objavljivanje i distribucija osobnih podataka
• Objavljivanje neistinitih informacija o osobama i događajima, s ciljem zavaravanja ili klevete te “trollanje” odnosno namjerno provociranje drugih komentatora
• Oglašavanje, netematski sadržaj, spam, kršenje autorskih prava
• Upotreba psovki, osim u slučaju kada se koriste kao stilski izraz, odnosno kad nisu nekome izravno upućene
• Pisanje bilo kojim drugim jezikom osim hrvatskog ili pismom osim latinice i pisanje isključivo velikim slovima
• Vrijeđanje ostalih korisnika i njihovih komentara, autora članaka, te izravnih ili neizravnih subjekta članaka te prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način
Sankcije
• Svaka osoba koja smatra da je neki od korisnika portala www.5G.hr, svojim komentarom ili drugim objavljenim sadržajem povrijedio njena prava ili prava trećih osoba, dužna je takav sadržaj odmah prijaviti portalu www.5G.hr, putem e-mail adrese urednistvo@markoja.hr .
• Nakon prijave nedozvoljenog sadržaja, www.5G.hr će, u slučaju utvrđenja da se radi o nedozvoljenom sadržaju i povredi ovih Uvjeta korištenja, odmah ukloniti prijavljeni sadržaj.

IV. OPĆENITO

 1. Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.

Podržava