DODJELA PRAVA UPORABE RF SPEKTRA

Hrvatska će od dražbe za mobilne frekvencije zaraditi 339 milijuna eura

Autor: Redakcija
event 09.03.2023.
Foto: Shutterstock

Dodijeljen je frekvencijski spektar za usluge mobilnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, kako na državnoj tako i na županijskoj razini.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) službeno je dodijelila radiofrekvencijski (RF) spektar za mreže pokretnih komunikacija u frekvencijskim pojasevima 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz na nacionalnoj razini te 3600 MHz na regionalnoj razini.

Postupak nadmetanja započeo je sredinom siječnja i trajao je šest tjedana, a odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača donesena je u srijedu, 8. ožujka 2023. godine. Postupak javne dražbe obuhvaćao je glavnu fazu nadmetanja i fazu dodjele frekvencijskih blokova. U glavnoj fazi nadmetanja – koja se odvila u tri kruga na regionalnoj i 309 krugova na nacionalnoj razini – ponuđači su istovremeno podnosili ponude za pravo uporabe jednog ili više frekvencijskih blokova za sve frekvencijske pojaseve. Po završetku glavne faze nadmetanja, kojom je određena količina RF spektra koja će se dodijeliti svakom ponuđaču, održala se faza dodjele koja je odredila konačnu raspodjelu RF spektra među ponuđačima, odnosno točan položaj frekvencijskih blokova svakog ponuđača unutar pojedinog frekvencijskog pojasa.

Spomenuti pojasevi na nacionalnoj razini raspoređeni su između dosadašnja glavna tri operatora: Hrvatski Telekom i Telemach Hrvatska i A1 Hrvatska, stoji u priopćenju HAKOM-a.

Bitno je istaknuti da trenutno dodijeljene dozvole za frekvencijske pojaseve 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz istječu 2024. godine te se ovom dodjelom osigurava neprekinut rad mreža javnih pokretnih komunikacija i pružanja usluga krajnjim korisnicima uz regulatornu predvidivost.

Nove dozvole izdane su na 15 godina za sva područja dodjele, uz mogućnost produljenja za do pet godina, kako je određeno pravilima na razini Europske unije.

HAKOM je tako priopćio da se ukupan iznos naknada za uporabu RF spektra koji je postignut na javnoj dražbi za frekvencijske pojaseve na nacionalnoj i regionalnoj razini svodi na 339.186.745 eura, što je više nego dvostruko veći prihod od početne cijene, koja je iznosila 154,8 milijuna eura.

Na regionalnoj (županijskoj) razini, HAKOM će dvama lokalnim pružateljima telekomunikacijskih usluga, tvrtkama Markoja i Digicom, dodijeliti dozvole za uporabu pojasa 3600 MHz za ukupnu naknadu od 187.150 eura.

Tablica: Ishod dražbe na regionalnoj razini – HAKOM, ožujak 2023.
Komentari

Zainteresirani ste za jedan od treninga?

Ispunite prijavu i javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku!

Markoja d.o.o.
Sjedište:
Selska cesta 93
OIB: 10585552225

    Ispunite prijavu i javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku!    Sve vijesti

    Podržava