Pojam:

RAN U OBLAKU

RAN u oblaku (engl. Cloud RAN) je jedan oblik arhitekture radijske pristupne mreže u kojem je dio funkcionalnosti obrade signala virtualiziran i centraliziran te se nalazi u oblaku (engl. cloud). Klasična arhitektura RAN-a (RAN u prethodnim generacijama) podrazumijeva distribuiranu (u svakoj baznoj stanici), sklopovski izvedenu obradu signala.

Komentari
5G POJMOVNIK

Naučite sve bitne pojmove vezane za 5G tehnologiju

Najtraženiji pojmovi: 5G NSA, Internet stvari, Latencija, Čvor gNB

Podržava