Pojam:

RAČUNALSTVO NA RUBU S VIŠESTRUKIM PRISTUPOM

Računalstvo na rubu s višestrukim pristupom (engl. Multi-access Edge Computing / Mobile Edge Computing, MEC) je koncept mrežne arhitekture koji primjenjuje računalstvo u oblaku na rubu pokrivanja mobilne mreže. Ideja je proizašla iz potrebe za računalskim resursima za pružanje kompleksnih mobilnih usluga (npr. virtualna stvarnost). Obavljajući obradu podataka kompleksnih usluga bliže korisniku smanjuje se vrijeme prijenosa podataka, a manja je i zagušenost mreže.

Komentari
5G POJMOVNIK

Naučite sve bitne pojmove vezane za 5G tehnologiju

Najtraženiji pojmovi: 5G NSA, Internet stvari, Latencija, Čvor gNB

Podržava