Pojam:

PREKAPČANJE

Prekapčanje (engl. handover) je jedan od ključnih procesa u mobilnim mrežama, a odnosi se na prespajanje korisnika koji se kreće s jedne bazne postaje na drugu bez gubitka veze ili usluge.

Komentari
5G POJMOVNIK

Naučite sve bitne pojmove vezane za 5G tehnologiju

Najtraženiji pojmovi: 5G NSA, Internet stvari, Latencija, Čvor gNB

Podržava