Pojam:

KVALITETA USLUGE

Kvaliteta usluge (engl. Quality of Service, QoS) je objektivna mjera koja ocjenjuje mrežne performanse prilikom pružanja određene usluge. Performanse se mogu iskazati kao, primjerice, prijenosna brzina, latencija, kašnjenje, varijacija kašnjenja (engl. jitter) itd. Kvaliteta usluge se smatra zadovoljavajućom postizanjem definiranog praga performansi. Cilj mobilnih mreža, odnosno operatora, uvijek je maksimizirati kvalitetu usluge.

Komentari
5G POJMOVNIK

Naučite sve bitne pojmove vezane za 5G tehnologiju

Najtraženiji pojmovi: 5G NSA, Internet stvari, Latencija, Čvor gNB

Podržava