Pojam:

FUNKCIJSKA PODJELA RAN-a / gNB-a

Funkcijska podjela RAN-a / gNB-a (engl. RAN / gNB functional split) znači da se funkcionalnosti RAN-a, odnosno gNB-a, odvajaju u dvije komponente, središnju i distribuiranu jedinicu. Jedna središnja jedinica komunicira s više distribuiranih jedinica putem prednjeg sučelja (engl. fronthaul). Sama podjela funkcionalnosti koje pripadaju središnjoj, odnosno distribuiranoj jedinici ovisi o potrebama mreže, odnosno performansama koje se žele postići.

Komentari
5G POJMOVNIK

Naučite sve bitne pojmove vezane za 5G tehnologiju

Najtraženiji pojmovi: 5G NSA, Internet stvari, Latencija, Čvor gNB

Podržava