Pojam:

FREKVENCIJSKI SPEKTAR

Frekvencijski spektar (engl. frequency spectrum) je frekvencijsko područje koje se rabi za radijsku, tj. bežičnu komunikaciju. Različite generacije mobilnih mreža koriste različite frekvencijske spektre, tj. frekvencijska područja za svoj rad, odnosno rade s različitim frekvencijskim širinama kanala. Frekvencijska širina kanala u direktnoj je vezi s maksimalnim prijenosnim brzinama podataka (engl. data rates), odnosno kapacitetom. Javne mobilne mreže u Republici Hrvatskoj upotrebljavaju sljedeća frekvencijska područja rada: 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3,5 GHz i 26 GHz.

Pod pojmom frekvencijskog područja rada podrazumijevamo frekvenciju prijenosnog signala. Uobičajeno se za niža i srednja frekvencijska područja rada mobilnih mreža uzimaju frekvencije ispod 6 GHz. Također, ugrubo se može reći da je frekvencijska širina kanala oko dva reda veličine manja od frekvencije prijenosnog signala.

Komentari
5G POJMOVNIK

Naučite sve bitne pojmove vezane za 5G tehnologiju

Najtraženiji pojmovi: 5G NSA, Internet stvari, Latencija, Čvor gNB

Podržava