Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Autor
Srđan Skok radi na Elektrotehničkom odjelu, pri Sveučilištu Sjever, te na Visokom učilištu Algebra, u nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor.

Do sada je objavio kao autor i koautor preko 40 znanstvenih radova u časopisima koji su zastupljeni u CC-u (Current Contents), SCI-ju (Science Citation Index), SCI – Expandedu, odnosno radovi indeksirani u Web of Science Core Collection (WoS CC), a sveukupno više od 100 znanstvenih i stručnih radova (knjiga, članaka u časopisima i konferencijama i stručnih radova) relevantnih za područje istraživanja, prema Pravilniku o izborima u znanstvena zvanja.

2002. godine objavio je, kao samostalni autor, knjigu "Besprekidni izvori napajanja", a 2007. godine knjigu "Sustavi istosmjernih razvoda u elektroenergetskim postrojenjima", koje se koriste kao priručnici iz predmeta „Električna postrojenja“ i „Elektroenergetska postrojenja“. Srđan Skok je pozvani autor poglavlja u knjizi s međunarodnom recenzijom: Skok, Srdjan “Chapter 3: System Integrity Protection Scheme based on PMU technology”, The institution of Engineering and Technology London WC2R 0BL, UK, (IET book) “Wide Area Monitoring, Protection and Control Systems: The Enabler for Smarter Grids”, October 2016.

Također je bio samostalni voditelj preko 50 stručnih elaborata, te je sudjelovao kao suradnik u realizaciji većeg broja stručnih elaborata. Od rujna 2006. do 2009. bio je voditelj domaćeg znanstvenog projekta "Nadzor, zaštita i vođenje širokog područja elektroenergetskog sustava u okruženju dereguliranog i liberaliziranog tržišta električne energije", financiranog od strane Nacionalne zaklade za znanost i tehnologijski razvoj RH i Hrvatske elektroprivrede.

Od lipnja 2010. do listopada 2013. voditelj je domaćeg znanstvenog projekta "Inteligentni sustavi u prijenosnoj elektroenergetskoj mreži", financiranog od strane Nacionalne zaklade za znanost i tehnologijski razvoj RH i Hrvatske elektroprivrede.

Srđan Skok je recenzent više desetaka znanstvenih članaka od toga 40 članaka u uglednim međunarodnim znanstvenim časopisima u predmetnom području znanosti.

Član je udruga IEEE i HRO CIGRE. Član je Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je međunarodnih radnih skupina CIGRE: B5.14. „Wide Area Protection and Control Technologies“, C2.18 „Wide Area Monitoring Systems – Support for Control Room Applications”, CIGRE: B5.62 “Life Cycle Testing of Synchrophasor Based Systems used for Protection, Monitoring and Control” i CIGRE: B5.71 “Protection, Automation and Control Systems Communication Requirements for Inter-Substation and Wide Area Applications”.
Alternative Text
Svi članci autora:

Podržava