Kristijan Poje, mag. ing.
Autor

Kristijan Poje diplomirao je informacijsko komunikacijske tehnologije 2020. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine upisuje doktorski studij te se zapošljava na FER-u kao istraživač na Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja. Područje njegovog znanstvenog i stručnog interesa su mobilne mreže pete generacije i njihova primjena u transportnim sustavima s naglaskom na komunikaciju autonomnih vozila.Više o autoru pročitajte ovdje.
Alternative Text

Podržava