INFRASTRUKTURA DO 2025.

HAKOM pokrenuo postupak javne dražbe za 5G frekvencije vrijedne 300 milijuna kuna

Autor: Redakcija
event 27.05.2021.
Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Postupak implementacije 5G mreže koji bi do 2025. godine trebao polučiti pokrivenost mrežom nove generacije cijele Hrvatske razvija se po planu.

Naime, nakon što je regulatorna agencija HAKOM pokrenula postupak dodjele dozvola za uporabu RF spektra za 5G mreže te provela javnu raspravu sada poziva zainteresirane da se podnesu zahtjev za sudjelovanjem u javnoj dražbi za predmetne spektre.

Javna dražba, naime, provest će se putem elektroničkog sustava nadmetanja, a zahtjevi za sudjelovanjem podnosit će se od 27. svibnja do 11. lipnja 2021. godine.

Na dražbi će se ponuditelji natjecati za korištenje frekvencijskog spektra na 700 MHz, 3,6 GHz te u pojasu 26 GHz frekvencije, a očekuje se da će operatori iskoristiti sve potencijale ovih dražbi te da će se naknadama za frekvencije u proračun sliti oko 300 milijuna kuna, dok će sama implementacija i širenje 5G mreže polučiti višestruko većim ulaganjima u infrastrukturu. Iako se očekivalo da će se prve dozvole izdati u srpnju, u HAKOM-u sada najavljuju dozvole za kraj kolovoza.

Očekuje se da će 5G stvoriti preduvjete, ne samo za nove usluge u pokretnim komunikacijama, nego i nove usluge i primjene u drugim industrijama kao što su automobilska industrija, zdravstvo, poljoprivreda, turizam, edukacija, mediji i dr. Te mreže konceptualno predstavljaju potpuno novi ekosustav koji ne uključuje samo dionike tržišta elektroničkih komunikacija nego i drugih tržišta – kažu u HAKOM-u.

Dražba, kako pojašnjavaju u HAKOM-u, odvit će se putem posebnog softvera u više krugova, u četiri odvojena postupka (700 MHz, 3600 MHz, 26 GHz te 3600 MHz regionalno). Glavne faze nadmetanja počet će 12. srpnja 2021.

Kao format nadmetanja odabrano je simultano nadmetanje u više krugova – Simultaneous Multi-Round Auction (SMRA), dok će se konkretni smještaj frekvencijskih blokova po ponuđaču odrediti u dodatnom krugu nadmetanja putem zapečaćenih ponuda. Dozvole će se, podsjetimo, izdati na razdoblje od 15 godina (osim u slučaju Međimurske i Varaždinske županije, gdje već postoje izdane dozvole za različitu tehnologiju od 5G koje vrijede do 2023. te se za ta područja nove dozvole iznimno izdaju na 13 godina). Po isteku razdoblja valjanosti dozvole valjanost je moguće produljiti za najviše pet godina, kako je određeno pravilima na razini EU-a. HAKOM je pred ponuđače stavio različite zahtjeve pa se tako za frekvencijski pojas 700 MHz zahtijeva pokrivenost područja 5G signalom određene razine kako bi se osigurala usluga zadovoljavajuće kvalitete na otvorenom prostoru, pokrivenost transportnih pravaca određenom razinom 5G signala, pokrivenost područja koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom) te pokrivenost područja od posebnog interesa koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom).

Posljednje dvije obveze podijeljene su u tri grupe obveza od kojih je svaka vezana uz jedan od tri dostupna bloka na 700 MHz za koje će se operatori imati priliku nadmetati.

Za frekvencijski pojas 3600 MHz određen je broj postavljenih baznih postaja u uporabi u određenom vremenskom roku i na određenom zemljopisnom području. Za dodjelu dozvola za uporabu RF spektra u frekvencijskom pojasu 26 GHz nisu definirane obveze pokrivenosti. Za sve frekvencijske pojaseve su ujedno određeni i rokovi u kojima se te obveze pokrivenosti moraju ostvariti a najkasnije do 2025.godine.

U HAKOM-u naposljetku napominju da je uvođenje mreža pete generacije (5G) jedan od ključnih čimbenika za omogućavanje dostupnosti širokopojasnog pristupa svim kućanstvima, pouzdanu komunikaciju s malim kašnjenjem (latencijom) i povezivanje velikog broja uređaja.

Komentari

Zainteresirani ste za jedan od treninga?

Ispunite prijavu i javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku!

Markoja d.o.o.
Sjedište:
Selska cesta 93
OIB: 10585552225

    Ispunite prijavu i javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku!    Sve vijesti

    Podržava